KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Akumulátory
e-shop zdarma Auta
e-shop zdarma Konektory
e-shop zdarma Korálky-Dráty
e-shop zdarma Letadla
e-shop zdarma Materiál
e-shop zdarma MP-JET
e-shop zdarma Nářadí
e-shop zdarma Plastikové modely
e-shop zdarma Rakety
e-shop zdarma RC soupravy a přísl.
e-shop zdarma ŽelezniceReklama:

Reklamace

1. Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.

2. Záruční podmínky jsou závislé na druhu zboží.

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.

4. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod k použití. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu.

5. K reklamaci je nutné vždy předložit kopie dokladů o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přiložit jej k reklamovanému zboží. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů po obdržení reklamovaného zboží včetně všech náležitostí uvedených výše.

6. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla prodávajícího a prodávající hradí hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

7. Pokud bude zjištěno, že reklamace není oprávněná hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník.

8. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba je 24 měsíců.

9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

44868 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!